Kust och hav

Svenska kusten består av flera sinsemellan olika havsområden. Från det salta djupa Skagerack till den grunda Bottenviken som präglas starkt av sötvattenstillförseln. Delprogrammen syftar bland annat till att följa upp miljökvalitetsnormer och biologisk mångfald i kustvatten.

Bilden visar insamling av abborre i nät inom den nationella övervakningen av miljögifter i fisk.

Miljögifter i kustfisk

Delprogrammet följer hur halterna av ett antal farliga ämnen varierar med tiden längs Sveriges kust i både Östersjön och Västerhavet. Provtagning sker vid utvalda stationer

Två personer på båt som arbetar med provgtagningsutrustning.

Sedimentlevande makrofauna i kust och hav

Miljöövervakningen av sedimentlevande makrofauna beskriver miljötillståndet i Sveriges kust- och utsjöområden från Bottenviken till Skagerrak. Datavärden SMHI ansvarar för lagring och tillgängliggörande av kvalitetssäkrade miljöövervakningsdata.

Dykare i ålgräsäng

Vegetationsklädda bottnar i kust och hav

Vegetationsklädda bottnar i kust och hav (djuputbredning av ålgräs) beskriver miljötillståndet i grunda kustvattenförekomster i Västerhavet från Öresund till Skagerrak. Datavärden SMHI ansvarar för lagring

Fiskar som sitter fast i ett fiskenät och dras upp i en båt.

Kustfisk – bestånd

Tillståndet för kustfisk speglar kustekosystemet och påverkan från småskaligt kustfiske och fritidsfiske. Långsiktiga förändringar i abundansen av olika funktionella grupper av kustfisk kan även påverkas

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.