Regional miljöövervakning (RMÖ)

Välkommen!

Här finns information om regional miljöövervakning som är gemensam för minst två till tre län och ingår i så kallade gemensamma delprogram. Oftast är flera län involverade i de gemensamma delprogrammen och i vissa fall deltar även nationella myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten eller Naturvårdsverket. 

På webbplatsen hittar du 

  • uppgifter om delprogrammens innehåll
  • kontaktuppgifter
  • kopplingar till miljömål
  • nyheter och aktuellt
  • länkar till andra webbplatser med ytterligare information om miljöövervakningen.

Nytt från Regional miljöövervakning

Vill du få nyheter som publiceras här på webbplatsen skickade direkt till din mejlkorg?

Nyheter

Miljöövervakningsdagarna 3–5 september

Välkommen till Miljöövervakningsdagarna den 3–5 september 2024 i Växjö. Programmet innehåller nedslag i nationell och regional miljöövervakning, presentation av nya metoder och nya resultat från de gemensamma delprogrammen, med mera. I år är temat ”Miljöövervakning i förändring”.

Framsida för rapporten Tillstånd och trender.

Vattenkemiska trender i Jönköpings län

Decennier av mätningar visar att motståndskraften mot försurning ökar, vattnet blir klarare och fosforhalterna sjunker. Resultaten presenteras i den nya rapporten ”Tillstånd och trender i sjöar och vattendrag i Jönköpings län”.