Nyhetsarkiv

Miljöövervakningsdagarna 3–5 september

Välkommen till Miljöövervakningsdagarna den 3–5 september 2024 i Växjö. Programmet innehåller nedslag i nationell och regional miljöövervakning, presentation av nya metoder och nya resultat från de gemensamma delprogrammen, med mera. I år är temat ”Miljöövervakning i förändring”.

Vattenkemiska trender i Jönköpings län

Decennier av mätningar visar att motståndskraften mot försurning ökar, vattnet blir klarare och fosforhalterna sjunker. Resultaten presenteras i den nya rapporten ”Tillstånd och trender i sjöar och vattendrag i Jönköpings län”.

Första bekräftade fyndet av sydpipistrell i Sverige

Den biogeografiska uppföljningen av fladdermöss har under senare år utfört insatser som riktas mot några av Sveriges sällsynta fladdermusarter. En av insatserna har bland annat handlat om att försöka lokalisera kolonier med sydpipistrell.