Om oss

Denna webbplats har tagits fram för att samla och sprida information om regional miljöövervakning och visa kopplingen till miljömålen. Webbplatsen är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med webbplatsen rmo.nu är att vara en samlad ingång till information om regional miljöövervakning.