Vegetationsklädda bottnar i kust och hav

Dykare i ålgräsäng

Vegetationsklädda bottnar i kust och hav (djuputbredning av ålgräs) beskriver miljötillståndet i grunda kustvattenförekomster i Västerhavet från Öresund till Skagerrak.

Miljögifter i kustfisk

Bilden visar insamling av abborre i nät inom den nationella övervakningen av miljögifter i fisk.

Delprogrammet följer hur halterna av ett antal farliga ämnen varierar med tiden längs Sveriges kust i både Östersjön och Västerhavet.

Kustfisk – bestånd

Fiskar som sitter fast i ett fiskenät och dras upp i en båt.

Tillståndet för kustfisk speglar kustekosystemet och påverkan från småskaligt kustfiske och fritidsfiske.

Akustisk övervakning av tumlare, Östersjö-populationen

Östersjötumlare som dyker.

Tumlaren är en liten, knubbig tandval. Den är uppdelad på tre olika populationer. Östersjötumlaren är akut hotad, till följd av miljögifter och bifångster i fisket. Kunskapen kring tumlare i Östersjön är begränsad vilket försvårar möjligheten att sätta in rätt åtgärder för att skydda arten. Det gemensamma delprogrammet ämnar samla in information om vart och när […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.