Dags för Miljöövervaknings-dagarna 2022

Bild som visar ett fjällandskap med en bäck som rinner igenom. Fjäll i bakgrunden.

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till årets miljöövervakningsdagar. Denna gång träffas vi i Umeå på konferensanläggningen P5 och Vävenscenen, centralt i staden.

Undersökning av PFAS visar hot mot Stockholms dricksvatten

Karta som visar mätresultat

Femton olika PFAS-ämnen hittades i Stockholms sjöar och vattendrag. På mer än hälften av platserna var medelhalten av PFOS högre än gränsvärdet. För PFAS-11 överskreds riktvärdet på fyra platser i länet, främst i Märstaån som har utlopp i Mälaren.

Webbplatsen har bytt adress!

www.regionalmiljoovervakning.se

Den nya adressen är www.regionalmiljoovervakning.se. Du som surfar till den gamla adressen rmo.nu kommer att dirigeras om under en övergångsperiod, men se till att ändra adressen om du sparat genvägar eller administrerar en webbplats med länkar till denna webbplats. Även adressen www.regionalmiljöövervakning.se fungerar.

Välkommen till den nya webbplatsen!

En hand som håller i en abborre.

Här hittar du information om de olika gemensamma delprogrammen inom regional miljöövervakning. Webbplatsen anpassar sig till olika plattformar och är mer användarvänlig än tidigare. Ta gärna en titt!

Flodpärlmusslan både ökar och minskar

Flodpärlmusslan är en hotad art som fortsatt har det lite kämpigt, men trenden skiljer sig åt mellan olika vattendrag. Det visar en inventering av åtta vattendrag i Västra Götalands län. Syftet med inventeringarna är att följa statusen på de olika populationerna.