Välkommen till den nya webbplatsen!

Under respektive delprogram hittar du information om vad som övervakas och hur det går till. Här finns också kontaktuppgifter och länkar till andra webbplatser med mer information om miljöövervakningen.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta rmo.nu@lansstyrelsen.se eller lämna synpunkter direkt på webbplatsen.

Två personer på båt som arbetar med provgtagningsutrustning.
Provtagning inom delprogrammet Sedimentlevande makrofauna i kust och hav. Foto: Anna Dimming

Miljöövervakning genomförs runt om i landet och samordnas ofta i gemensamma delprogram. Just nu finns drygt 40 sådana regionala samarbeten. De regionala programmen kan även komplettera nationella övervakningsprogram. Då sker samarbetet främst med Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten.