Miljötillstånd i skogslandskapet

Böljande, norrländskt skogslandskap med gröna barrskogar och inslag av höstfärgade lövträd. Björnbergens naturreservat, Norrbottens län.

Skogsmark är det dominerande markslaget i Sverige. Variationen i sammansättning och historia är stor, från fjällskogen och barrskogsdominerade taigan i norr till ädellövskogarna i söder. Skogslandskapet har varit och är en viktig resurs för samhället men markanvändningen har påverkat naturtyper och arter negativt och idag är många arter som är beroende av skogen hotade. Riksskogstaxeringens […]

Epifytiska lavar och mossor i bokskog

En bok (trädslag) står upp i en skog och är bruten på mitten. På trädet växer svamp.

Bokskogen i Sverige är en av våra artrikaste miljöer som hyser en mycket hög andel rödlistade arter. Dessa arter är huvudsakligen knutna till gamla bokbestånd. Återstående bokskogsfragment är små och ligger isolerade som öar i dagens skogslandskap. Bara en liten andel har naturskogsartade kvalitéer, till exempel inslag av riktigt gamla träd, hålträd och grov död […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.