Marknära ozon

Solnedgång över ett frostigt landskap.

Delprogrammet Marknära ozon bidrar till den nationella övervakningen av ozon genom att ge en mer detaljerad information av ozonvariationen i landskapet i södra Sverige.

Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog

Bilden beskriver utrustning för att samla in krondropp. Den består av en dunk med en tratt ovanpå. I dunken finns en plastpåse och mellan dunken och tratten finns ett nät som hindrar barr och skräp att komma med i provet. Dunken sitter på en kort trästolpe som är placerad bland blåbärsris i en barrskog.

Syftet med delprogrammet är att beskriva tillstånd, regionala skillnader, utveckling i tiden samt också effekter med avseende på bland annat försurning, övergödning och marknära ozon. Krondroppsnätets övervakning omfattar ett 60-tal ytor i skog och på öppet fält över hela landet. Vad övervakar vi? Nedfallsmätningar genomförs över öppet fält (bulkdeposition) samt under krontaken i brukade skogsytor […]

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.