Samverkan om artdata

Inom Samverkan om artdata arbetar vi för att på bästa sätt använda information om arter i det svenska naturvårdsarbetet.

Vad är samverkan om artdata?

Människor som studerar växter på en äng.
Gotlandsexkursion. Foto: Daniel Gustafson

Samverkan om artdata, som inte riktigt är som de andra gemensamma delprogrammen inom den regionala miljöövervakningen, är ett samarbete i första hand mellan länsstyrelser och SLU Artdatabanken. Arbetet samordnas av länsstyrelserna i Örebro och Södermanlands län och finansieras delvis av miljöövervakningsmedel från Naturvårdsverket. På varje länsstyrelse finns en kontaktperson för artdata som tillsammans med ansvariga för fynddata på SLU Artdatabanken ingår i nätverket.

Hur går det?

Tack vare Samverkan om artdata har länsstyrelserna fått en mer enhetlig, rättssäker och ändamålsenlig hantering av artdata. Vi har tidigare arbetat mycket med Artportalen som en central plats för lagring och uttag av artdata. Idag lyfter vi behovet av en central nod för uttag av artdata även från andra databaser. Det tillgodoses idag av Svenska LifeWatch analysportal.

Välkommen till Artportalens webbplats

Analysportalen på SLU Artdatabankens webbplats

Vi har arbetat med frågor om kvalitetssäkring, skyddsklassning och sekretess för arter. Dessa frågor är ständigt aktuella och Samverkan om artdata medverkar i flera nationella referensgrupper. Ständigt aktuellt är också samverkan med enskilda naturintresserade som genom åren är de som samlat in den mesta av informationen om artförekomster via miljöövervakning av arter eller som spontanrapporter.

Inom Samverkan om artdata utvecklades också GIS-verktyget Artsök (tidigare Artportalskopplingen) som gör det möjligt att arbeta med aktuella uppgifter om artfynd i sin egen GIS-miljö direkt uppkopplad mot rapportsystemet Artportalen och andra datakällor i Svenska LifeWatch analysportal. Artsök används dagligen inom länsstyrelsernas och andra myndigheters verksamheter samt inom kommuner, skogsbolag, konsultföretag med flera. Uppdatering och förvaltning av Artsök ingår numera i länsstyrelsernas gemensamma förvaltning av IT-stöd men fortfarande fyller Samverkan om artdata en roll för att informera om och distribuera verktyget även till andra organisationer.

Om Artsök på artkoll.se

Vilka län är med?

Kontaktpersoner

Helena Rygne, Länsstyrelsen i Örebro län

Helena.rygne@lansstyrelsen.se

Per Flodin, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Per.flodin@lansstyrelsen.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.