Regional miljöövervakning

En person i keps står böjd över en bok och tittar samtidigt på en blomma.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete.