Länens egna sidor för miljöövervakning

Flygfoto över landskap med träd, vatten, åker och väg.

Alla länsstyrelser har ett program för sin regionala miljöövervakning. Nuvarande programperiod gäller mellan åren 2021 och 2026. Mer information om de olika länsstyrelsernas övervakning finns på respektive länsstyrelses webbplats. Skåne Miljöövervakning | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) Blekinge Miljöövervakning | Länsstyrelsen Blekinge (lansstyrelsen.se) Kalmar Miljöövervakning | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se) Kronoberg Miljöövervakning | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se) Halland Miljöövervakning […]

Regional miljöövervakning

En person i keps står böjd över en bok och tittar samtidigt på en blomma.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier. Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga […]