Länens egna sidor för miljöövervakning

Alla länsstyrelser har ett program för sin regionala miljöövervakning. Nuvarande programperiod gäller mellan åren 2021 och 2026. Mer information om de olika länsstyrelsernas övervakning finns på respektive länsstyrelses webbplats.

Skåne

Blekinge

Kalmar

Kronoberg

Halland

Västra Götaland

Jönköping

Östergötland

Gotland

Södermanland

Örebro

Värmland

Dalarna

Västmanland

Stockholm

Uppsala

Gävleborg

Västernorrland

Jämtland

Västerbotten

Norrbotten