Miljöhälsoenkäter

Barn som tittar över ett staket in mot en lekplats.

Miljön påverkar människors hälsa på många sätt. Detta delprogram samlar in uppgifter om upplevd hälsopåverkan från miljön genom miljöhälsoenkäter. Det är en urvalsundersökning i befolkningen. Den genomförs vart fjärde år, varannan gång för vuxna och varannan gång för barn. Genom att förtäta den möjliggörs regionala analyser och rapporter. Vad övervakar vi? Vi samlar in uppgifter […]