Småbiotoper och gräsmarker – resultatexempel från Remiil

Välkommen att ta del av en kartberättelse med resultatexempel från Remiil, regional miljöövervakning i landskapsrutor av småbiotoper och gräsmarker.

Kartberättelsen: Regional miljöövervakning i landskapsrutor, Länsstyrelsen

Det här kan resultaten användas till

Resultaten från Remiil kan på sikt bidra med information till miljömålsuppföljningen. Andra exempel på användningsområden är att

  • visa på arealer och värden för gräsmarker som ligger utanför de kända datakällorna
  • bidra med underlag för att identifiera och följa upp ekologiskt funktionella landskap.

Kartberättelsen kommer även att fyllas på med resultatexempel från våtmarksövervakningen inom Remiil.

Mer information och publikationer

Småbiotoper i åkerlandskapet (regionalmiljoovervakning.se)

Gräsmarkernas gröna infrastruktur – Regional miljöövervakning (regionalmiljoovervakning.se)