Vegetationsklädda grunda vikar – utveckling av regional miljöövervakning för Bottniska viken

I denna nya rapport presenteras råd och riktlinjer för hur miljöövervakning och uppföljning av vegetationsklädda grunda vikar i Bottniska viken bör bedrivas de närmaste åren.

År 2021 startades det gemensamma delprogrammet Vegetationsklädda grunda vikar i Bottniska viken. Under de två första åren pågick utveckling av metodiken. Detta skedde både inom ramen för programmet och inom ett samarbetsprojekt mellan de 5 ingående länsstyrelserna i Uppsala, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten samt Norrbotten och SLU Artdatabanken.

Rapporten ger råd och riktlinjer

Fältdata från åren 2020–2022 har analyserats och sammanställts i rapporten. I den finns råd och riktlinjer för hur miljöövervakning och uppföljning av vegetationsklädda grunda vikar i Bottniska viken bör bedrivas de närmaste åren. Råden och riktlinjerna riktar sig främst till de som arbetar med marina frågor på länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten.

Vegetationsklädda grunda vikar – utveckling av regional miljöövervakning för Bottniska viken, SLU Artdatabanken

Rapportomslag. Foto: Malin Hjelm