Mälarens fågelskär under femtio år – både vinnare och förlorare

Det är en splittrad bild som syns när data från inventeringar av fågelskär i två delar av Mälaren under perioden 1970-2020 har analyserats. Med tillgång till tidigare inventeringar från 1900-talet tillsammans med nutida miljöövervakning kan vi nu se hur statusen för Mälarens måsar, trutar och tärnor har förändrats över lång tid. Analysen visar att några arter ökar medan andra minskar. Vattenkvalitet och tillgång på häckningsplatser är saker som kan ha påverkat. Resultaten presenteras i en ny rapport.

Rapport: Måsar, trutar och tärnor på fågelskär i Mälaren 1970-2020 (pdf), Länsstyrelsen

Nyhet: Mälarens fågelskär under femtio år – både vinnare och förlorare, Länsstyrelsen i Västmanlands län