Första bekräftade fyndet av sydpipistrell i Sverige

Den biogeografiska uppföljningen av fladdermöss har under senare år utfört insatser som riktas mot några av Sveriges sällsynta fladdermusarter. En av insatserna har handlat om att försöka lokalisera kolonier med sydpipistrell, fånga misstänkta individer av arten i nät samt ta ett hudprov för DNA-analys. Arbetet har involverat ideella som har sökt efter kolonier och Johnny de Jong, SLU Centrum för biologisk mångfald, som har ansvarat för fångst och provtagning.

En sydpipistrell.
En sydpipistrell fotograferad i Tyskland. Foto: Johnny de Jong.

Observation av sydpipistrellen

Sydpipistrellen upptäcktes i Sverige redan år 2000 och sedan dess har antalet fynd ökat i Sverige. Nu finns det observationer ända upp till Uppland. Alla dessa observationer bygger helt på ljudanalyser, vilket innebär en viss osäkerhet eftersom de tre Pipistrellus-arerna är lika varandra i lätet (trollpipistrell, sydpipistrell och dvärgpipistrell). Sydpipistrell har alltså aldrig tidigare fångats i Sverige.

Tidigare i höstas genomfördes en lyckad fångst i Skåne och DNA-prov togs på en individ. Det visade sig att artbestämningen var korrekt, det var sydpipistrell, Pipistrellus pipistrellus, och för första gången har nu sydpipistrell bekräftats i Sverige med DNA-teknik. Inspelningarna som gjordes vid fångsten ligger på 45 kHz, vilket även skulle kunna vara trollpipistrell. Insatsen gällande sydpipistrell ska fortsätta nästa år. Förhoppningen är att lyckas göra flera ljudinspelningar i kombination med fångst för att lära mer om sydpipistrellens läten.

Under nästa år kommer extrainsatser även riktas mot bland annat större musöra, nymfladdermus och Bechsteins fladdermus.

Läs mer om fladdermusövervakning

Biogeografisk uppföljning, Naturvårdsverket

Kontakt: Marielle Gustafsson, Länsstyrelsen Jönköping, marielle.gustafsson@lansstyrelsen.se