Slåtterängar

Slåtterängar är en av våra artrikaste miljöer. De har minskat starkt under det senaste seklet och är inte längre en ekonomisk del av dagens lantbruk. Slåtterängarna är beroende av en regelbunden skötsel för att arterna inte ska försvinna.

Slåtteräng
Slåtteräng. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Vad övervakar vi?

Vi mäter hävd genom att mäta kvarstående gräsmängd på hösten. Vissa län mäter även vilka kärlväxter som växer på ängen.

Hur går det?

Det gemensamma delprogrammet startade 2021 och några gemensamma analyser har inte kunnat göras.

Vilka län är med?

Hur gör vi?

Hävden mäts med gräsmarksskiva i ett antal punkter utlagda över slåtterängen. Metoder för urval av slåtterängar och mätning av kärlväxter kommer att tas fram gemensamt av de deltagande länen.

Relaterade miljömål

Resultaten kan komma att användas som underlag till utvärdering av miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Mer om de olika miljömålen och hur Sverige uppfyller dem kan du läsa på Sveriges miljömåls webbplats.

Publikationer

Kontaktperson

Anna Stenström, Länsstyrelsen Västra Götaland

Anna.Stenstrom@lansstyrelsen.se

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.