Dags för Miljöövervakningsdagarna 2022

Bild som visar ett fjällandskap med en bäck som rinner igenom. Fjäll i bakgrunden.

Efter två år är det dags att träffas. Miljöövervakningsdagarna är årets största mötesplats för dig som jobbar med miljöövervakning. Dagarna hålls i Umeå 13-15 september.
Foto: Lars Björkelid/ Länsstyrelsen Västerbotten

Undersökning av PFAS visar hot mot Stockholms dricksvatten

Karta som visar mätresultat

Femton olika PFAS-ämnen hittades i Stockholms sjöar och vattendrag. På mer än hälften av platserna var medelhalten av PFOS högre än gränsvärdet. För PFAS-11 överskreds riktvärdet på fyra platser i länet, främst i Märstaån som har utlopp i Mälaren.